Đào tạo
DELF - DALF
Thư viện
Đăng ký nhận tin
Họ và tên:
Email:
  
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ trực tuyến 2
Thống kê
Số người truy cập: 120919


   Các khoá học tiếng Pháp tăng cường có thể được tổ chức vào bất kỳ thời điểm nào trong năm học, tại Trung tâm hay các địa điểm khác, tuỳ theo yêu cầu của học viên, các xí nghiệp, các cơ quan Việt Nam hay nước ngoài.

Tin mới
Thông báo tuyển sinh
Journée Internationale de la Francophonie
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHOÁ THÁNG 8-11/2010
Quảng cáo
 
Trang chủ | Giới thiệu | Chương trình đào tạo | Tuyển sinh | Liên hệ | Thư viện | Tin tức
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Institut Polytechnique de Hanoi 1, Dai Co Viet - Hanoi
Điện thoại: 8 69 27 75; Fax: 8 68 16 55
Mail:trungtamtiengphapcfc@yahoo.fr